Trải Nghiệm Với Ngũ Cốc Thô

Gạo trắng và bột mỳ trắng có chỉ số GI cao (GI là viết tắt của Glycaemic Index – chỉ số phản ánh tốc độ làm tăng...

17/02/2017 Huong Le